Ansökan om stadigvarande tillstånd

Här lämnar du uppgifter om sökanden. Dvs det
företag, organisation eller privatperson som står
bakom ansökan.

Ansökan om serveringstillstånd är avgiftsbelagt.
Ansökningsavgiften för ett stadigvarande serverings-
tillstånd är för närvarande 8 000 kr.

Behörig firmatecknare