Anmälan om webbkund

Endast du som är firmatecknare för bolaget kan bli webkund. Firmatecknare kan anmäla annan person som webkund, en fullmakt avseende detta ska då bifogas till anmälan.

Gäller anmälan en annan person?