Inloggning

Hur blir jag webbkund?

Du kan ansöka om ett nytt serveringstillstånd utan att vara webbkund.

För att kunna använda alla e-tjänster måste du vara webbkund. Det kan du bara bli om du är tillståndshavare i Trollhättans kommun.

För att logga in så använder du dig av BankID, och är du firmatecknare i bolaget som har serveringstillstånd så ska du kunna logga in direkt utan att du behöver göra något. Om det inte skulle fungera, eller om du som firmatecknare vill att någon annan ska få möjlighet att logga in, så kan du kan du maila en begäran till tillstandsenheten@trollhattan.se eller kontakta alkoholhandläggaren på telefon 0520-497118.

I begäran skall du uppge namn, personnummer och vilken restaurang det gäller.