Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd

Här lämnar du uppgifter om sökanden. Dvs det
företag, organisation eller privatperson som står
bakom ansökan.

Ansökan om serveringstillstånd är avgiftsbelagt.
Ansökningsavgiften för ett tillfälligt serverings-
tillstånd är förnärvarande 4 000 kr, för fler än
en serveringsdag tillkommer en tillsynsavgift
om 800 kr per serveringsdag.

Behörig firmatecknare